Please enable JS

NARASUMBER

ABD. KHOLIQ, S.Kom
img

ABD. KHOLIQ, S.Kom

201605190000002

SMK Negeri 1 Bangil

Kab. Pasuruan

Prov. Jawa Timur

# Nama Kegiatan Kanal Lihat Kegiatan
1 WORKSHOP SAGUSANOV KINEMASTER SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
2 WORKSHOP SAGUSANOV VIDEO LIPSYNC SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
3 WORKSHOP SAGUSANOV APP INVENTOR (105) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
4 WORKSHOP SAGUSANOV SHEET (106) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
5 WORKSHOP SAGUSANOV DOCS (107) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
6 WORKSHOP SAGUSANOV SITES (108) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
7 WORKSHOP SAGUSANOV GOOGLE CLASSROOM (109) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
8 SAGUSANOV INKSCAPE (110) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
9 SAGUSANOV PEMANFAATAN AR (111) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
10 WORKSHOP SAGUSANOV SHEET (113) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail